Povedzte nám svoj názor
na google chrome obchode

ImageColorPicker.com

... vybrať si farbu online


HTML Výber farby

Kliknite na obrázok pre získanie html kódy..

Použitie on-line obraz výber farby právo vybrať si farbu a získať HTML kód farby tohto pixelu.
Tiež dostanete hodnoty HEX, RGB hodnoty a HSV hodnoty.
Môžete dať obrázok url do textového poľa nižšie, alebo nahrať vlastný obrázok. (Napr. snímku obrazovky vášho počítača). Alebo použite URL webových stránok, uvidíte pohľad na pravej strane.

HTML kód: #5DBCD2
RGB kód: R: 93 G: 188 B: 210
HSV: 191.28° 55.71% 82.35%

... vybrať si farbu online

Or